Gezinstherapie

Gezinstherapie Wageningen

Therapie voor gezinnen

Zijn er problemen in je gezin en ben je op zoek naar een gezinstherapeut in Wageningen?

Een gezin hebben is bijzonder, en een diepe wens van de meeste mensen. Maar soms kan het ook zwaar en ingewikkeld zijn. De komst van kinderen geeft nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden, en bovendien een andere huishoudelijke organisatie en taakverdeling.

Voor ouders ligt het gevaar op de loer niet meer toe te komen aan elkaar als partners, maar te verdrinken in het ouderschap. Bovendien kan de manier van opvoeden botsen. Hoe ga je om met die verschillen, hoe blijf je elkaar vinden als partners en opvoeders? Mijn therapie is erop gericht om partners op een open, persoonlijke manier in gesprek te komen met elkaar. Het leren uit te spreken van ieders eigen behoeften en het écht luisteren naar elkaar staat hierbij centraal.


Gezinstherapie

Patronen in het gezin

Ook kan het nodig zijn de kinderen een stem te geven in het gesprek. In een gezin is de manier van omgaan met elkaar vaak in de loop der jaren onuitgesproken gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een gezin geven, maar ook om allerlei redenen gaan knellen.

Als therapeut kan ik helpen deze knellende patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer te verbeteren. De positieve, krachtige kanten van het gezin gaan we juist versterken. Zo krijgt ieder gezinslid weer zicht op zijn/ haar eigen handelen en aandeel om vervolgens allemaal een positieve bijdrage te geven aan een goede onderlinge band.

Heb jij last van problemen in je gezin?
Ik heb al veel mensen met gezinsproblemen verder kunnen helpen.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

Pieternel Geurts
Geregistreerd bij NVAGT en RBCZ

Neem contact op
Meer over:

Relatietherapie

Relatietherapie

In de gesprekken gaan we vooral kijken naar hoe jullie met elkaar praten. Je boodschap helder en persoonlijk overbrengen én die van de ander goed begrijpen is niet vanzelfsprekend.

Vaak is het luisteren naar elkaar, tijd nemen en lef hebben om de ander écht te vertellen wat je nodig hebt, nooit echt geleerd.

Relatietherapie >>